Kim jesteśmy?

Zajmujemy się na rekonstrukcją jednostek Trzeciego Batalionu Pierwszej Dywizji Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (United States Marine Corps). Nasza stylizacja skupia się na operacji Phantom Fury, w której to amerykańska Piechota Morska, wraz z jednostkami brytyjskimi i irackimi toczyła walki o miasto Al Fallujah przeciwko siłom irackich rebeliantów.

Staramy się, aby nasze uzbrojenie, umundurowanie i wyposażenie było, w miarę możliwości, jak najwierniejszym odwzorowaniem faktycznego wyglądu Marines biorących udział w tamtej operacji. Nasza rekonstrukcja opiera się przede wszystkim na zdjęciach, ale także opisach i wspomnieniach uczestników dotyczących tamtego okresu.

 

Wewnątrz grupy przeprowadzamy ćwiczenia, manewry oparte na faktycznych procedurach tej jednostki, bierzemy udział w niektórych zlotach militarnych, oraz grach i zlotach airsoftowych. Nasza działalność dotyczy także wydarzeń niezwiązanych ściśle z militariami, takimi jak festyny, pokazy dla dzieci, kilkukrotnie braliśmy udział w wydarzeniach organizowanych przez gdańską Policję, co roku również uczestniczymy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Gdańsku.

Wychodzimy z założenia, że rekonstrukcja historyczna nie powinna być „sztuką dla sztuki”. Staramy się jak najczęściej wychodzić z naszą działalnością do różnych odbiorców tłumacząc im, czym się zajmujemy i zaznajamiając ich z wykorzystywanym w interesującym nam okresie sprzętem, realiami, w miarę naszych możliwości. Najczęściej, pomimo wciąż trwałej kontrowersyjności tematu, spotykamy się z dużym zaciekawieniem publiczności, co nagradza nasz wysiłek.